ป้ายกำกับ

, ,

แฟนชาวจีน บริจาค 51,000 หยวน ช่วยน้ำท่วมไทย

บี้กล่าวขอบคุณแฟนชาวจีน

Chinese dragonflies Pray For Thailand

หนังสือแสดงความขอบคุณแฟนชาวจีน จากสถานทูตไทย ณ กรุงปักกิ่ง

Letter of Appreciation
To Chinese fans of Thai artist Bie Sukrit Wisetkaew,

Since July of this year, Thailand has been suffered by the huge flood.
The flood brings great losses of life and property to the Thai people.
The flood of Thailand touches the hearts of Chinese people. Chinese government,
social organization and people give their helping hands to Thailand together.
Recently, our embassy recieves the charity from all over China,
including the donation RMB 51,000,only from Chinese faithful fans
of the Thai artist  Bie Sukrit Wisetkaew.
We beleive your kind attention will help Thai victims a lot,
fight the flood successfully and re-bulid sweet homes.

Hereby, We express our faithful appreciation and best regards to you
on behalf of Thai artist Bie Sukrit Wisetkaew, Thai government and people!

Thai Kingdom Embassy in People’s Republic of China
7 November, 2011

หนังสือแสดงความขอบคุณ
เรียน    แฟนคลับชาวจีนของ ศิลปิน บี้ สุกฤษฎิ์ วิเศษแก้ว

ในปีนี้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นมา ประเทศไทยได้ประสบเหตุภัยพิบัติน้ำท่วมครั้งใหญ่
นำมาซึ่งความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนชาวไทย  เหตุการณ์น้ำท่วมในไทยครั้งนี้
สร้างความสะเทือนใจให้แก่ชาวจีน  ทางรัฐบาลจีน องค์กรและประชาชนได้ร่วมกันยื่นมือให้ความช่วยเหลือ
เมื่อไม่นานมานี้ทางสถานทูตได้รับเงินบริจาคจากทั่วทุกภาคส่วนในประเทศจีน
รวมถึงเงินบริจาคจากแฟนคลับชาวจีนของศิลปินไทย บี้ สุกฤษฎิ์ วิเศษแก้ว เป็นเงินจำนวน 51,000 หยวน
( หรือประมาณ สองแสนบาท )
เราเชื่อว่าความปรารถนาดีของท่านจะสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้เป็นอย่างดียิ่ง
เพื่อต่อสู้กับภัยพิบัติในครั้งนี้ และนำบ้านเมืองอันสงบสุขให้กลับคืนมา
เราขอแสดงความขอบคุณจากใจจริง  ด้วยความนับถือ
ในนามของศิลปินไทย บี้ สุกฤษฎิ์ วิเศษแก้ว  รัฐบาลไทยและประชาชนชาวไทย มา ณ ที่นี้

สถานเอกอัครราชทูตไทย ประจำกรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
7 พฤศจิกายน 2011

Translators: Mirer, Crazyforbie

Advertisements